Pedagogičtí zaměstnanci

Třídní učitelé

Mgr. Antonín Borovka

výchovný poradce
třídní učitel VII.A