Pedagogičtí zaměstnanci

Třídní učitelé

Mgr. Zdeňka Doležalová

třídní učitelka V.A
práce s Dys žáky

Ing. Jaroslav Doležal

školní koordinátor environmentální výchovy
třídní učitel VI.A

Zdeňka Dušková

metodik prevence
práce s Dys žáky
třídní učitelka VIII.A
školní klub

Netřídní učitelé

Mgr. Marie Dvořáková

Ing. Michaela Dvořáková