Pedagogičtí zaměstnanci

Třídní učitelé

Mgr. Ilona Palinkášová

třídní učitelka III.A
práce s Dys žáky