Pedagogičtí zaměstnanci

Třídní učitelé

Mgr. Zdeňka Doležalová

třídní učitelka I.A
práce s Dys žáky

Ing. Jaroslav Doležal

třídní učitel VII.A
školní koordinátor environmentální výchovy

Zdeňka Dušková

třídní učitelka IX.A
metodik prevence
práce s Dys žáky
školní klub

Netřídní učitelé

Mgr. Marie Dvořáková

Ing. Michaela Dvořáková

Asistenti pedagoga

Miroslava Davidová