Pedagogičtí zaměstnanci

Třídní učitelé

Mgr. Zdeňka Doležalová

třídní učitelka II.A
práce s Dys žáky

Zdeňka Dušková

třídní učitelka VI.A
metodik prevence
práce s Dys žáky
školní klub

Ing. Jaroslav Doležal

třídní učitel VIII.A
školní koordinátor environmentální výchovy

Kateřina Dušíková

třídní učitelka IX.B

Netřídní učitelé

Mgr. Marie Dvořáková

Ing. Michaela Dvořáková

Asistenti pedagoga

Miroslava Davidová