Pedagogičtí zaměstnanci

Třídní učitelé

Mgr. Věra Třešňáková

třídní učitelka I.B