Vedení školy

Vedení školy

Mgr. Petr Bydžovský

zástupce ředitele
ICT metodik a koordinátor

Mgr. Antonín Borovka

výchovný poradce