Informace k výuce od pondělí 19. 4. 2021

POZOR ZMĚNA

 

Z rozhodnutí KHS Ústeckého kraje se návrat žáků 1. stupně do škol na Děčínsku zatím o týden odkládá.

Nadále tedy všichni pokračují v distanční výuce.

Pravděpodobný návrat dětí do školy bude až od 19. dubna 2021.

 

Od pondělí 19. dubna 2021 začne rotační výuka na 1. stupni ZŠ.

 

V pondělí 19. dubna začne vyučování pro 1., 2. a 3. třídu.

 

Výuka pro 4.A, 4.B, 5.A a 5.B začne od 26. dubna.

 

Třídy se budou po týdnu střídat, jeden týden bude prezenční výuka a druhý týden distanční.

 

Děti se budou testovat v pondělí a ve čtvrtek.

Ve dnech testování přijdou žáci do školy již v 7:40 hodin.

V první fázi se tak bude ve školách testovat 2x týdně neinvazivními antigenními testy (s odběrem z přední části nosu). 

První test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole. Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také ty, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

V případě pozitivního testu budou rodiče žáka neprodleně vyzváni k vyzvednutí dítěte.

Bližší informace o testování najdete také na tomto odkazu:   pro rodiče | testování.edu.cz

 

Všichni povinně ochrana úst a nosu.

- zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO MZd (chirurgické roušky).

- výjimka pouze pro žáky, kterým brání jejich mentální schopnosti či aktuální duševní stav

 

Stejně jako na podzim platí přísná hygienická pravidla – dezinfekce, mytí rukou, větrání…

Do školy nesmí s příznaky infekčního onemocnění (teplota, rýma, kašel, ... )

Školní družina je zajištěna pouze pro přihlášené žáky v týdnu prezenční výuky.

Ostatní třídy zůstávají na online distanční výuce.

 

Kdo bude chtít od 19. 4. oběd, musí se přihlásit. Telefonicky 412 354 003, 412 354 009.