Dětský den na 1.stupni

Dne 1. 6. oslavily děti z 1. stupně dětský den formou výletu. Výlet nebyl ledajaký, byl směřován k určitému stromu. Každá třída šla jinou trasou za jiným stromem. 1. třída putovala za bukem lesním do Karlova údolí, 2. třída za lípou srdčitou do Vilémova, 3. třída jabloňovou alejí za borovicí do Lipové, 4.A navštívila Nordkap a třešeň, 4.B vyrazila za olší lepkavou k rybníkům ve Velkém Šenově a 5.A za dubem letním k lomu u Mikulášovic.

Počasí nám přálo a děti si výlety moc užily.