Tři králové

Ve čtvrtek 6. ledna proběhl na 1. stupni naší školy projektový den na téma „Tři králové“.

Žáci se v průběhu dne seznámili s legendou, která vypráví, že mudrci z Východu, tradičně označovaní jako Tři králové, jsou postavy, které navštívily Ježíše krátce po jeho narození v Betlémě a přinesly mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Připomněli si lidové zvyky a tradice, které lidé dělali v tento svátek. V pracovních listech odpovídali na otázky, luštili křížovky, procházeli bludištěm, počítali, poznávali písmenka, kreslili a vybarvovali. Nechyběla ani výroba královské koruny nebo poslech známé koledy „My tři králové jdeme k vám“. Na závěr jsme si povídali o tom, co je to Tříkrálová charitativní sbírka a jaký je její smysl.