Den Země 2022

Ve čtvrtek 12. 5. 2022 proběhl na naší škole „Den Země“. Tato celosvětová událost se slaví 22. 4., ale pro lepší počasí přesouváme pravidelně tuto akci na teplejší květnové dny. Letošní Den Země proběhl tradičně, a to úklidem odpadků v našem městě a jeho přilehlém okolí. Učitelé s žáky vytvořili celkem 11 skupin, 9 skupin se vydalo uklízet město a jeho okolí, zbylé dvě upravovaly školní pozemky naší školy na prvním i na druhém stupni. Na školních pozemcích došlo k nové výsadbě okrasných rostlin, k navození nové zeminy a terénním úpravám. Všichni zúčastnění vyučující se shodli, že odpadu ve městě a jeho okolí ubývá. Žáci mají tuto akci velmi rádi a už se těší na příští rok. Na závěr bychom chtěli poděkovat městu Velký Šenov za poskytnutí pytlů a středisku BaMH Velký Šenov za odvoz naplněných pytlů.

Doležal Jaroslav