1. pololetí v pohybovém kroužku

V první půlce školního roku se nám v kroužku utvořily dvě prima party dětí. S partou mladších dětí jsme si zahráli mnoho pohybových her, vyzkoušeli atletické náčiní a seznámili se s několika míčovými sporty. S partou starších dětí trénujeme kolektivní sporty, při kterých se učíme nejen pravidla a techniku, ale také disciplínu a hru v kolektivu. Těšíme se na společně strávené prázdniny a další pololetí v pohybovém kroužku. Sportu zdar! M.V.