Práce žáků v hodinách informatiky

Využití 3D scaneru + 3D tiskárny

Vpravo originál - vlevo naše práce