Úkoly pro 1. tř. č.2 (12.3.-15.3.)

Dobrý den, zasílám úkoly na čtvrtek, pátek a víkend. Vše je níže rozepsané.

12.3. čtvrtek

Slabikář – str. 50 – obtáhnout dvojice písmen Ty a já, nakreslit šaška

                  str. 51 celé

bonus na včeličku – na linkový papír přepsat 2 a 3 větu ze cvičení červená pastelka ( Extra ŠIKULOVÉ mohou přepsat celé cvičení.)

PS ke slabikáři – str. 28 cvičení tulipán + doplňovačka, slova z doplňovačky zakroužkujte v horních sloupečcích

M uč. – str. 30-31 trénujte rozklady do 10

Hra na pana Domácího (děti znají). Určíte číslo pana Domácího např. 10 a řeknete. „Do domu pana Domácího Desítky se nastěhoval pan Osmička. Jaký další podnájemník se může nastěhovat do patra k panu Osmičkovi?“ (Do stejného patra se může nastěhovat pan Dvojka. Trénujeme rozklady 8+2=10)

M PS – omlouvám se za špatné určení stránky pro včerejší DÚ.

Str. 34 – numerace do 12 a zápis čísel, trénujte seskupování čísel do skupin po 5 – pro snadnější zrakové vnímání (12 seskupujeme 5 a 5 a 2), děti to pak snadněji určí a nepočítají soubory po jedničkách

Písanka – str. 12, malé písmeno c

 

13.3. pátek

Slabikář – str. 52 celé, ! cvičení otazníček – slova napiš psacím písmem

PS ke slabikáři – str. 28 Soused Plavec

Písanka – str. 13

M PS – str. 35 numerace do 15, počítat prvky a zapisovat čísla,vysvětlit pojem desítka a jednotka (stále seskupovat do pětic)

M uč. – str. 32 celé

Prvouka – str. 50 Jaro na statku , zvířecí rodiny, pojem samec, samice, mládě

 

Víkend

Slabikář – str. 53 celé

Písanka – str. 14 velké C

M PS – str. 36 celé