Úkoly na 19.3., 20.3. + víkend

Dobrý den, máme za sebou týdenní karanténu. Doufám, že si všichni zachováváte optimistickou náladu a neklesáte na mysli. Zasílám novou dávku domácích úkolů.

Čtvrtek 19.3.2020

Slabikář - Str. 57 - celé

  1. Sloupeček  - jednoslabičná slova, tudíž jeden oblouček

Kroužkujeme hádanky -   Část stromu, Lidský smysl, Panovník, Pohádková bytost, Stavba na přehradě, Oblečení určité oblasti, Chlup na hlavě, Část těla sloužící k pohybu

  1. Cvičení s otazníčkem – kroužkujte různou barvou, podle toho, kde živočichové žijí, následně přepište jejich názvy na linky (cvičení s tužkou) 
  2. Cvičení modrý trojúhelník  !druhá věta může mít dvě správné odpovědi

PS  ke slabikáři - Str. 31 celé – navazuje na předcházející stránku

Písanka str. 18 (video) malé h

Matematika uč. - str. 36 celé (dnes bez pracovního sešitu)

Pátek 20.3. 2020

Slabikář - Str. 58 – celé nové písmenko B (pokusím se nahrát video s pohádkou)

V básničce kroužkujte všechny podoby B,b, v omalovánce vybarvěte vše, co začíná na B.

Čtení slabik a skládání do slov (Bobek, bouda, basa, Kuba, beran, boty, bláto)

Článek o králících – vyhledávání slov, po přečtení slov zakroužkujte v článku slova – Bobek, nebojí, kam, louce, Bubáka) + zelený obdélník

Cvičení brýle – co tam asi nepatří a proč (bonbón – není plod, sněženka, bažant – jsou to přírodniny)

 PS ke slabikáři - Str. 32 přeskakujeme, necháváme si ji na víkend

Str. 33 – doplňovačka slabik k obrázkům + tabulka , podle obrázků kroužkujte písmenko za slovem (bota- M), získáte větu (Máš je na nose.), věta je k doplnění  do článku Domino (článek si nechte na sobotu)

Písanka – str. 19 - malé h

PS matematika - str. 40 (dnes bez učebnice)

Víkend

PS ke slabikáři  - Str. 32 čteme Toulavé house

Písanka str. 20 - velké H (na videu)

Prvouka – str. 51 Svátky jara

PS matematika - str 41 celé

Matematika uč. - str. 37