Úkoly 24.3., 25.3., 26.3. (út.,st., čt.)

Dobrý den, po volném pondělku posílám novou várku. Neostýchejte se mne kontaktovat, ráda pomohu. Pokud budete mít nějaký návrh, jak výuku zpestřit, dejte tip.

Úterý 24.3.

Slabikář – str.59 celé, domeček - přečíst, otazníček – ústně přesmyčky, sova – oddělit jména čarou, tužka – učíme se zdrobněliny, trojúhelník – čteme psací písmo a spojujeme s posledním slovem do smysluplné věty, sloupek  čti a kroužkuj hádanky: hráč na hudební nástroj, velká poštovní zásilka, část kočičí tlapky, jarní měsíc, najdu to v kamnech po hoření, tropické ovoce, vodní tok, malý dům

PS ke slabikáři – str. 34 cvičení tulipán – čteme čtyřslabičná slova, cvič. trojúhelník

Matematika PS - str. 41, cvičení 1., 2., 3.

Matematika uč. – str. 38 celé, počítáme do 15, naučte se vidět souvislost v příkladech 5-1, 15-1

Písanka – str. 21, trénujeme velké T

Středa 25.3.

Slabikář – str. 60 celé, cvičení Ty a já –obtáhni písmena, sovička – procvičuj tiskací písmo (zajíc, myška, kozel, holub), AN – ano, ne, tabulka – barvi podle barvy, papoušek – básničku se nauč zpaměti

PS ke slabikáři – str. 34, cv. balónek – Karolína, do okének pod článkem vpište červená písmena ze cvičení tulipán (MOC  JÍ TO SLUŠÍ.)

Matematika PS – str. 41, cvičení 4., 5., 6.

Matematika uč. – str. 39 celé, cvičení domeček – zvolte tři barvy a podle nich vybavíte políčka s příklady

Písanka – str. 22, trénujeme opis a přepis do psacího písma

Čtvrtek 26.3.

Slabikář – str. 61 celé, protože je to velké čtení, nebude již čtení v PS

PS ke slabikáři - NIC

Matematika PS –str. 42 celé

Matematika uč.- NIC

Písanka  - str. 23, opis slov, pilňoši 2X

Prvouka – str. 52 Jarní hry dětí v přírodě