Úkoly na 27.3. pátek + víkend

Dobrý den, zasílám úkoly na pátek.(Podívejte se níže.)

Víkend bude volný. Má být hezká sobota, tak si udělejte příjemný den. V neděli má pršet, tak si můžete udělat nějaké "tvořeníčko".

27.3. - pátek

SLABIKÁŘ - učíme se nové písmenko Č (na webu máte nahranou pohádku) - str. 62 celé

V básničce zakroužkujte č, Č, v omalovánce vybarvěte vše, kde je č (nejen na č začáná, ale i obsahuje - kočka, sluníčko, činka, čepice, Čenda, čáp, tučňák, míč, čmáranice, čepice 2, váček), spojováni slabik - čára, čelo, číhá, čmelák, včela, čočka, černá), otázky a odpovědi - každá otázka je ozačená číslem, tím samým číslem označne slovo v odpovědi - Čím zamykáme zámek? klíčem, zelený rámeček - vyberte slovo z nabídky, brýle - pojmenujte obrázky - tentokrát červeně zakroužkujte jednoslabičná slova a modře slovo čtyřslabičné

PS ke slabikáři - protože bude víkend volný, udělejte, prosím, celou stránku 35

MATEMATIKA uč. - str. 40 celé, zjistěte číslo domu, napište do oválku, pozor - jeden byt do domu nepatří, protože má jiný výsledek, najděte ho a škrtněte

PS mat. - str. 43 celé - numerace do 20, cvičení trojúhelník - dokreslujte tvary a tvořte příklady, tužka - pokračujte v geometrických cestách, otazník - ke každému následujícímu příkladu přičtěte dvojku

Hra: Numeraci do20 krásně procvičíte jednoduchou hrou - PLÁCANOU. Desítku vyjádříme plácnutím do stehen, jednotky normáním tlesknutím dlaní. Př. jedno plácnutí do stehen + tři tlesknutí - co je to za číslo? - dítě odpoví 13 (může říci i příklad 10+3=13), dvě plácnutí do stehen - 20 atd.