Úkoly na 2.4. a 3.4. - čt, pá + něco málo na víkend

Dobrý den všem, doufám, že neklesáte na mysli, a že si udržujete pozitivní náladu, co to jde.

Chtěla jsem vás touto cestou poprosit o nastavení určité kontroly úkolů. Mnozí z vás jsou se mnou v častém kontaktu, posílají nafocené stránky v písance i v pracovních sešitech, výtvarnou tvorbu, posílají videa. To je skvělé.

Pak jsou ale děti, o kterých mám minimálně zpráv. Prosím, kontaktujte mne alespoň jednou týdně  a pošlete ukázku toho, co doma děláte. Písanku, počítání, popřípadě pracovní listy. Měla bych ráda přehled o tom, jak kdo pracuje. 

Děkuji a zdravím Vás    D. Kučerová

Zadání úkolů naleznete níže.

 

2.4. - čtvrtek

SLABIKÁŘ - str. 66 celé , cvičení tulipán - přečtěte a vyznačte podle diktátu rodiče 10 slov, úkol na včelku - vyber si dvě věty ze článku a přepiš je do psacího písma, cvičení pusa - podle článku dokresli mašle na pomlázky, cvičení srdce - dopište tajenku , cvičení puzzle - barevně spoj slabiky tak, aby vznikla slova

PS ke slab. str. 37, Honzíkův pejsek

MATEMATIKA uč. str. 44, celé - měříme

PS mat.str. 45 cv. pusa, lupa

PÍSANKA str.28 , píšeme malé č

3.4. - pátek

SLABIKÁŘ  - str. 67 celé , článek Kuličky - nakresli kuličky do pytlíčků, cv. papoušek - čtení, cv. zvonek - nauč se zpaměti rozpočítávadlo , cv. sova - hlavolamy - spoj s obrázkem kytky, cv. tenisák - spoj věty s jejich psací podobou

PS ke slab.  - str. 38 - čtení tříslabičných slov - cv. tulipán - tabulka,kroužkujeme  hádanky 1. dopravní prostředek ve vzduchu, 2. ozdoba čepice, 3. nábytek v parku, 4. jiný název pro dezerty, 5. ochrana kopyta, 6. jiným slovem tácy, 7. plod buku, 8. holčičí hračka, 9. místo, kde se peče chleba, 10. červená zelenina

MATEMATIKA uč -. str. 45 celé - nákupy

PS mat.- str. 46, cv. pero

PÍSANKA - str. 29, píčeme velké Č

4.4. - 5.4. - víkend

PS ke slab.  - str. 38 Terezka

Prvouka - str. 53 celé Na jaře - opakování