Pedagogičtí zaměstnanci

Třídní učitelé

Mgr. Zdeňka Doležalová

třídní učitelka I.A
práce s Dys žáky

Mgr. Věra Třešňáková

třídní učitelka I.B

Mgr. Zuzana Ruthová

třídní učitelka II.A

Mgr. Daniela Kučerová

třídní učitelka III.A
práce s Dys žáky

Mgr. Ilona Palinkášová

třídní učitelka IV.A
práce s Dys žáky

Bc. Hana Kittelová

třídní učitelka V.A

Mgr. Jana Nozarová

třídní učitelka V.B

Mgr. David Goth

řídní učitel VI.A

Jitka Zemanová

Třídní učitelka VI.B

Ing. Jaroslav Doležal

třídní učitel VII.A
školní koordinátor environmentální výchovy

Mgr. Andrea Ilková

třídní učitelka VII.B

Mgr. Antonín Borovka

třídní učitel VIII.A
výchovný poradce

Michala Luštická

třídní učitel VIII.B

Zdeňka Dušková

třídní učitelka IX.A
metodik prevence
práce s Dys žáky
školní klub

Mgr. Lucie Kučerová

třídní učitelka IX.B

Netřídní učitelé

Mgr. Marie Dvořáková

Ing. Michaela Dvořáková

Mgr. Jana Häuslerová

Mgr. Vít Steklý

Asistenti pedagoga

Miroslava Davidová

Iveta Malá

Monika Vébrová

Vychovatelé

Libor Kubíček

školní družina

Jana Vávrová

školní družina