Pedagogičtí zaměstnanci

Třídní učitelé

Mgr. Jana Nozarová

třídní učitelka I.A

Mgr. Zdeňka Doležalová

třídní učitelka II.A
práce s Dys žáky

Bc. Hana Kittelová

třídní učitelka II.B

Mgr. Zuzana Ruthová

třídní učitelka III.A

Mgr. Daniela Kučerová

třídní učitelka IV.A
práce s Dys žáky

Mgr. Ilona Palinkášová

třídní učitelka V.A
práce s Dys žáky

Zdeňka Dušková

třídní učitelka VI.A
metodik prevence
práce s Dys žáky
školní klub

Mgr. Lucie Kučerová

třídní učitelka VI.B

Mgr. David Goth

řídní učitel VII.A

Jitka Zemanová

Třídní učitelka VII.B

Ing. Jaroslav Doležal

třídní učitel VIII.A
školní koordinátor environmentální výchovy

Mgr. Andrea Ilková

třídní učitelka VIII.B

Mgr. Antonín Borovka

třídní učitel IX.A
výchovný poradce

Kateřina Dušíková

třídní učitelka IX.B

Netřídní učitelé

Mgr. Marie Dvořáková

Ing. Michaela Dvořáková

Mgr. Vít Steklý

David Vejlupek

Asistenti pedagoga

Žaneta Kastlová

Tereza Malá

Alena Pechová

Anna Provazníková

Monika Vébrová

Vychovatelé

Martina Rybářová

školní družina

Iva Plíšková

školní družina