Pedagogičtí zaměstnanci

Třídní učitelé

Mgr. Daniela Kučerová

třídní učitelka I.A
práce s Dys žáky

Mgr. Ilona Palinkášová

třídní učitelka II.A
práce s Dys žáky

Bc. Hana Kittelová

třídní učitelka III.A

Mgr. Jana Nozarová

třídní učitelka III.B

Mgr. Zdeňka Doležalová

třídní učitelka IV.A
práce s Dys žáky

Mgr. Vít Steklý

třídní učitel IV.B
práce s Dys žáky

Jitka Zemanová

třídní učitelka V.A

Mgr. Antonín Borovka

výchovný poradce
třídní učitel VI.A

Zdeňka Dušková

metodik prevence
práce s Dys žáky
třídní učitelka VII.A
školní klub

Mgr. Lucie Kučerová

třídní učitelka VII.B

Mgr. David Goth

řídní učitel VIII.A

Bc. Magdaléna Gotthardová

třídní učitelka VIII.B
práce s Dys žáky

Ing. Jaroslav Doležal

školní koordinátor environmentální výchovy
třídní učitel IX.A

Netřídní učitelé

Mgr. Marie Dvořáková

Ing. Michaela Dvořáková

Mgr. Jana Häuslerová

Andrea Ilková

Lenka Lukášová

Asistenti pedagoga

Mgr. Zuzana Ruthová

Vychovatelé

Dana Roušalová

školní družina

Veronika Jelínková

školní družina