Pedagogičtí zaměstnanci

Třídní učitelé

Mgr. Zuzana Ruthová

třídní učitelka I.A

Mgr. Daniela Kučerová

třídní učitelka II.A
práce s Dys žáky

Mgr. Ilona Palinkášová

třídní učitelka III.A
práce s Dys žáky

Bc. Hana Kittelová

třídní učitelka IV.A

Mgr. Jana Nozarová

třídní učitelka IV.B

Mgr. Zdeňka Doležalová

třídní učitelka V.A
práce s Dys žáky

Mgr. Vít Steklý

třídní učitel V.B
práce s Dys žáky

Ing. Jaroslav Doležal

školní koordinátor environmentální výchovy
třídní učitel VI.A

Mgr. Andrea Ilková

třídní učitelka VI.B

Mgr. Antonín Borovka

výchovný poradce
třídní učitel VII.A

Michala Luštická

třídní učitel VII.B

Zdeňka Dušková

metodik prevence
práce s Dys žáky
třídní učitelka VIII.A
školní klub

Mgr. Lucie Kučerová

třídní učitelka VIII.B

Mgr. David Goth

řídní učitel IX.A

Netřídní učitelé

Mgr. Marie Dvořáková

Ing. Michaela Dvořáková

Mgr. Jana Häuslerová

Lenka Lukášová

Jitka Zemanová

Asistenti pedagoga

Iveta Malá

Monika Vébrová

Vychovatelé

Dana Roušalová

školní družina

Jana Vávrová

školní družina