Pedagogičtí zaměstnanci

Třídní učitelé

Mgr. Ilona Palinkášová

třídní učitelka I.A
práce s Dys žáky

Mgr. Jana Nozarová

třídní učitelka II.A

Mgr. Zdeňka Doležalová

třídní učitelka III.A
práce s Dys žáky

Bc. Hana Kittelová

třídní učitelka III.B

Mgr. Věra Třešňáková

třídní učitelka IV.A

Mgr. Daniela Kučerová

třídní učitelka V.A
práce s Dys žáky

Kateřina Dušíková

třídní učitelka VI.A

Ing. Michaela Dvořáková

třídní učitelka VI.B

Zdeňka Dušková

třídní učitelka VII.A
metodik prevence
práce s Dys žáky
školní klub

Mgr. Lucie Kučerová

třídní učitelka VII.B

Mgr. David Goth

třídní učitel VIII.A

Jitka Zemanová

Třídní učitelka VIII.B

Ing. Jaroslav Doležal

třídní učitel IX.A
školní koordinátor environmentální výchovy

Mgr. Andrea Ilková

třídní učitelka IX.B

Netřídní učitelé

Mgr. Marie Dvořáková

Mgr. Vít Steklý

David Vejlupek

Mgr. Antonín Borovka

výchovný poradce

Asistenti pedagoga

Iva Dušková

Žaneta Kastlová

Tereza Malá

Alena Pechová

Anna Provazníková

Monika Vébrová

Vychovatelé

Martina Rybářová

školní družina

Iva Plíšková

školní družina