Školská rada základní školy ve Velkém Šenově

PřílohaPDF

Volby do školské rady 2022

Volby do školské rady 2022

 

NOVÁ ŠKOLSKÁ RADA

Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Ta umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. V listopadu 2010 proběhly nové volby do školské rady, protože stávajícím členům po čtyřletém volebním období skončil mandát.

Na naší škole působí školská rada ve složení:

Složení školské rady 2019 - 2022

Stanovy školské rady

Školská rada se schází několikrát za školní rok, schvaluje výroční zprávu, řády školy, seznamuje se s plány a děním ve škole prostřednictvím ředitelky školy, dává podněty, spoluorganizuje akce školy – kurzy, výlety, společenské akce.