Námořnický zápis do 1. třídy

10.4.2024 se na naší škole uskutečnil zápis do 1. třídy. Malá škola se na toto odpoledne proměnila na pravý zaoceánský koráb … námořníky, plavčíky i kapitány se to tu jen hemžilo.

Budoucí prvňáčci „propluli“ čtyři stanoviště, na kterých ukázali, jak jsou na školu připravení a hlavně, jak se do školy těší. Malí plavčíci se všech zkoušek zhostili s odvahou a houževnatostí, čímž prokázali, že v září mohou „vyplout na dlouhou a dobrodružnou cestu vzdělání“.

Tak tedy…dobrý vítr do plachet a v září na palubu. Už se na vás těšíme.

DUHOVÝ VÍCEBOJ – 6. KOLO

DUHOVÝ VÍCEBOJ – 6. KOLO

Ve středu 10. dubna 2024 proběhlo šesté kolo nové mezitřídní soutěže v Duhovém víceboji. Soutěžila opět tříčlenná družstva ze všech ročníků v parku, kde plnila různé úkoly týkající se největší české osobnosti, kterou je Jan Ámos Komenský. Důležitá byla spolupráce celého družstva, hlavně pozorné čtení, logické myšlení. Tajenka se skládala z deseti částí, ne všichni byli schopni ji vyřešit. Někdy také rozhodoval čas. V soutěži se žáci seznámili se životem a díle J.A. Komenského.

Tajenka zněla :

Všichni jsme součástí divadla Svět, cokoliv se zde koná, týká se všech.

 

Bodové ohodnocení bylo velmi rozdílné. Výsledky jednotlivých tříd najdete v tabulce.

 

6. - 7. ročník

1. místo – 7.A – 100 %

2. místo – 6.B – 90 %

3. místo – 7.B – 80 %

4. místo – 6.A – 70 %

 

8. - 9. ročník

1. místo – 8.B – 100 % - 9 minut

2. místo – 9.B – 100 % - 14 minut

3. místo – 8.A – 90 %

4. místo – 9.A – 80 %

 

 

 

1.kolo střelba

2.KOLO

KRESBA

PODZIM

3.kolo literatura

dětská

4.kolo keramika

5. kolo hudební

6. kolo J.A. Komenský

6.A

1bod

2 body

1 bod

1 bod

0 bodů

1 bod

6.B

4 body

4 body

3 body

3 body

2 body

3 body

7.A

2 body

3 body

2 body

4 body

4 body

4 body

7.B

3 body

4 body

4 body

2 body

3 body

2 body

8.A

2 body

3 body

0 bodů

3 body

3 body

2 body

8.B

1 bod

2 body

4 body

4 body

4 body

4 body

9.A

3 body

0 bodů

2 body

1 bod

1 bod

1 bod

9.B

4 body

4 body

3 body

2 body

2 body

3 body

 

 

Dušková Zdeňka, Lukášová Lenka

Skřivánek 2024 – celostátní kolo

Skřivánek 2024 – celostátní kolo

V pondělí 25. března vyletěl nadějný skřivánek z naší základní školy směrem do Karlových Varů na celostátní finále pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek.

 

Měsíční výzva

Měsíční výzva

Sport dětem přináší kromě zlepšování fyzické kondice, podpory zdraví a dlouhodobého budování odolné imunity také mnoho psychických a sociálních dovedností, vyvíjí se dětské sebevědomí, které se přirozeně utváří na základě i drobných úspěchů. Pro podporu pohybu a sportu našich dětí jsme ve škole vyhlásili dobrovolnou sportovní výzvu – během celého měsíce dubna si společně ráno před vyučováním venku zaběhat. 1. den výzvu přijalo 37 dětí. Je před námi ještě 19 dní a pevně věřím, že do zdárného konce doběhne mnoho z nás. Držte nám palce a sportu zdar! Monika Vébrová
 
 
 
 
BŘEZEN – měsíc knihy

BŘEZEN – měsíc knihy

Březen je nejen první jarní měsíc, ale je také věnován knihám a čtenářům. Žáci si tak mohli připomenout, že kniha je nejenom dobrým společníkem, ale že se díky ní můžeme podívat do světa fantazie, prožít mnohá dobrodružství, anebo se na chvíli můžeme stát pohádkovými hrdiny. V průběhu celého měsíce se žáci zapojovali do různých aktivit, které podněcovaly jejich zájem o čtení a literaturu jako celek.

 

DUHOVÝ VÍCEBOJ – 5. KOLO

DUHOVÝ VÍCEBOJ – 5. KOLO

V pondělí 25. března 2024 proběhlo páté kolo nové mezitřídní soutěže v Duhovém víceboji. Soutěžila opět tříčlenná družstva ze všech ročníků v šesti disciplínách – lidová píseň, Bedřich Smetana a Antonín Dvořák, noty – délka, název, poznávání hudebních nástrojů, písničky z pohádek, hudební křížovka. Jsou stále dvě kategorie. Největší problém měla družstva s písničkami z pohádek. Oproti loňskému roku se bodové ohodnocení jednotlivých družstev velmi zlepšilo. Zástupci 6. A se bohužel nedostavili. Bodové ohodnocení bylo velmi rozdílné. Výsledky jednotlivých tříd najdete v tabulce.

 

Velikonoce 2024

Velikonoce 2024

Kolektiv pracovníků naší školy přeje krásné a pohodové Velikonoce!!

Keramický kroužek

Keramický kroužek

V tomto školním roce keramický kroužek navštěvuje velmi pohodová a šikovná parta dívek s jedním chlapcem – Tomášem Hejrovským, který je děvčatům velikou oporou. Při práci v kroužku vznikají velmi pěkné práce, které si pak všichni odnáší domů a dělají s nimi radost svým nejbližším. Posledním tématem byly Velikonoce, takže jsme modelovali vajíčka, beránky.

Dušková Zdeňka

Svatý Patrik – mezipředmětová soutěž

Svatý Patrik – mezipředmětová soutěž

V pondělí 18. března 2024 v rámci mezipředmětové výuky – český jazyk a dějepis – proběhl v parku vedle naší školy běhací kvíz na téma SVATÝ PATRIK. Nejprve jsme shlédli krátké video , pak jsme se přemístili do parku, kde žáci utvořili dvoučlenná družstva a potom řešili na 20 stanovištích úkoly týkající se sv. Patrika. Ne všichni tento kvíz zvládli, ale většina družstev ano. Na konci jsme žáky seznámili s tajenkou, oni nám naopak řekli, které otázky jim dělaly problémy. A jaké byly například otázky ? Co se stalo sv Patrikovi v 16 letech ? Kdy se slaví tento den ? Co se vám stane, když nebudete na sv. Patrika oblečeni v zeleném ?

Tento způsob výuky, podle slov žáků, se velmi líbil, takže si jej můžeme brzo zopakovat.

Dušková Z., Lukášová L.

Návštěva knihovny ve Velkém Šenově březen 2024

Návštěva knihovny ve Velkém Šenově březen 2024

V rámci několika projektů českého jazyka - Evropského dne jazyků, Dne mateřského jazyka a Slavní spisovatelé - jsme se 7. a 9. ročníkem navštívili knihovnu ve Velkém Šenově. V letošním školním roce již po druhé. Prohlédli jsme si vybavení knihovny, paní knihovnice děti seznámila s tříděním jednotlivých oddělení, podmínkami členství v knihovně. Potom se žáci rozdělili do skupinek po dvou a vyhledávali informace, které měli připravené v křížovce. Jako vždy žáci měli problém s abecedou, rozpoznat, co je to vlastně jméno a co příjmení, dále sledovat podle abecedy zařazení knih nebo pochopit zadání otázek. Všechny práce jsme při hodině českého jazyka vyhodnotili a rozdělili body. Většina z nich splnila všechny zadané úkoly. Při další hodině českého jazyka jsme si řekli správné odpovědi. Někteří vyluštili tajenku, ale chyběly jim některé odpovědi. Nejvíce bodů bylo 19 z celkových 21, získala jej Emilka Zitová a Markéta Čepelová.

Dušková Zdeňka

Projekt Slavní spisovatelé

Projekt Slavní spisovatelé

V rámci projektu Slavní spisovatelé si žáci ze 7. a 9. ročníků vybírali slavné osobnosti v oblasti světové literatury, shromažďovali o nich informace, obrázky, dokumenty. Po té vytvořili prezentaci o vybraném spisovateli, kterou při hodinách literatury přednesli svým spolužákům. Touto formou si žáci lépe zapamatují jak díla, tak i zajímavosti o dané osobě. Nejčastěji se objevovala jména – Jiří Žáček, Karel Čapek, Josef Čapek. Žáci na konci hodin vybírali nejpovedenější práce svých spolužáků, které budou vystaveny ve škole. V rámci tohoto projektu také navštívíme naši knihovnu.

Dušková Zdeňka

DEN MATEŘSKÉHO JAZYKA

DEN MATEŘSKÉHO JAZYKA

V rámci tohoto dne jsme se v hodinách českého jazyka – v 7. a 9.ročníku, věnovali českým básničkám, říkankám, dále spisovatelům a jejich dílům – hlavně pro děti, také nářečí a zároveň žáci psali slova, která oni v dnešní době nejčastěji používají. Žáci si nejdříve zjistili informace na internetu a pak ze čtvrtky vytvořili barevnou koláž, s jejíž pomocí při hodině literatury seznamovali spolužáky s díly vybraného spisovatele.

 

DUHOVÝ VÍCEBOJ – 4. KOLO

DUHOVÝ VÍCEBOJ – 4. KOLO

Ve středu 28. února 2024 proběhlo již čtvrté kolo nové mezitřídní soutěže v Duhovém víceboji. Soutěžila tentokráte dvoučlenná družstva ze všech ročníků a to v keramice. Zadání znělo – vymodelujte z keramické hlíny výrobek na téma JARO – mladší kategorie modelovala sluníčko a starší kategorie květinový věnec.

Turnaj ve stolním tenisu 2024

V pátek 16.2. jsme uspořádali na naší škole turnaj ve stolním tenisu. Tento turnaj pořádáme tradičně o jarních prázdninách, aby měli naši žáci i o prázdninách sportovní vyžití. Hráči předváděli velmi pěkné výkony. Níže uvádíme celkové pořadí a přikládáme i několik fotek z turnaje. Sportu zdar!

Výsledky

1.místo – Jan Hanisch 8.B

2.místo – Štěpán Hák 7.A

3.místo – Štěpán Luňák 5.A

4.místo – Viktorka Nguyen 9.A

5.místo – Filip Krejčí 9.A

Zápis do 1. ročníku základní školy ve Velkém Šenově pro školní rok 2024 - 2025

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, potěšilo nás, že jste se rozhodli zapsat své dítě do prvního ročníku na naši školu. Zápisy k povinné školní docházce pro školní rok 2024/2025 proběhnou v souladu s právními předpisy. Zápis se uskuteční pro děti narozené v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 v termínu dle školského zákona, tedy v termínu 10. dubna 2024 od 14:30 do 17:00 a popřípadě v náhradním termínu 15. dubna 2024. 

Výlet do Rumburka

Výlet do Rumburka

V pátek 16. února pořádala naše základka prázdninový výlet do Rumburka. Krásné počasí nalákalo 15 výletníků z I. stupně. Kdo jel, nelitoval. Zážitků – kulturních, gurmánských, turistických a naučných bylo HABAKUK (pro neznalé výraz pro MNOHO).

 

Archiv: