ADVENT

6. lekce - Chemické reakce a pěna

6. lekce - Chemické reakce a pěna

Dneska jsme se ponořili do bádání nad barevnou pěnou a bublinkami.

Vánoční tvoření v I. oddělení

Vánoční tvoření v I. oddělení

Malí vědci řádí!

Malí vědci řádí!

Letos prvním rokem je na škole kroužek Veselá Věda. 

Bruslení v rámci TV

Bruslení v rámci TV

V úterý 16. 11. jsme se se žákyněmi 8. a 9. tříd a Víťou :-), po dvouleté pauze, vydali na zimní stadion do Rumburka.

Informace k testování

Vážení rodiče,

v pondělí 22. a 29. listopadu proběhne dle nařízení vlády antigenní testování žáků ZŠ. Testování se týká všech, kteří nemají 14 dní od plně ukončeného očkování resp. nejsou v ochranné lhůtě 180 dní od prodělání covidu. Testování ve škole je též možné nahradit předložením negativního PCR testu maximálně tři dny starého.

Podzimní tvoření ve školní družině

Malá ukázka našeho tvoření - školní družina první a druhá třída

Procházka k Černému rybníku se školní družinou

Když nám počasí dovolí, trávíme čas na čerstvém vzduchu - tentokrát u Černého rybníka, kde se nám moc líbilo.

 

Informační průzkum

Vážení rodiče, chceme Vás informovat o výsledcích dotazníku, který byl proveden mezi žáky naší školy.

Obsahem dotazníku bylo zjištění sociálních vztahů mezi žáky a vliv počítačů a sociálních sítí na ně. Zjištění bylo natolik závažné, že jsme se rozhodli vás tímto způsobem informovat. Alarmující je skutečnost, že se navýšil počet hodin času strávených u počítačových her a sociálních sítí. Ve všedních dnech to je průměrně 5 hodin a o víkendech 10 a více hodin. Ve většině případů se to děje bez vědomí vás rodičů a to v nočních hodinách. Tímto vás chceme upozornit a zároveň požádat o spolupráci. Bylo by dobré omezit přístup k síti wifi a datům a to ne pouze slovně, ale ošetřit to v samotných zařízeních. Důsledkem tohoto nevhodně tráveného volného času je únava, apatie, nesoustředěnost a bohužel i závislost. Asi u čtvrtiny žáků se objevily informace o kyberšikaně, ale také o tom, že při svém užívání sociálních sítí byli neznámými osobami vyzýváni k posílání svých odhalených fotografií. Pokud se u vašeho dítěte objevuje závislost na sociálních sítích a vy si s tímto problémem nevíte rady, můžete kontaktovat nás nebo odborníky SVP Jiříkov /email – socialnisvp@ddsjirikov.cz, telefon – 770 149 854, 778 742 766 /.

Šplhoun 2021

Šplhoun 2021

Ve středu 10. 11. se v naší škole uskutečnila soutěž ve šplhu. Soutěže se zúčastnilo celkem 36 žáků II. stupně, aby porovnali své síly a techniku šplhu o tyči.

Duhový víceboj - 1. kolo

Duhový víceboj - 1. kolo

Ve středu 3. listopadu 2021 proběhlo první kolo nové mezitřídní soutěže v Duhovém víceboji. Soutěžila pětičlenná družstva ze všech ročníků ve dvou disciplínách – střelbě na koš a střelbě na florbalovou branku. Máme dvě kategrie, ale jak se ukázalo, mladší žáci měli lepší výkony než jejich starší spolužáci.

Halloween 2021 na 1. stupni

Halloween 2021 na 1. stupni

Na pondělí 1. prosince 2021 paní učitelky z prvního stupně a žáci z devátých ročníků připravili jak pro rodiče tak i pro děti všech věkových skupin HALLOWEEN a výstavu dýní. Sice nepřálo počasí, takže výstava dýní se musela uskutečnit na chodbě školy, ale strašidelná prohlídka sklepení proběhla podle plánu. Zde si deváťáci připravili strašení, všichni měli nádherné masky, takže ze sklepení se často ozýval křik. Celou akci zahájila Markéta Suková, jak jinak, strašidelnou písní a všichni s k ní přidali. Návštěvníci si mohli dát horký čaj na zahřátí, také dýňovou polévku a nesmělo chybět nepřeberné množství sladkostí, které připravily paní učitelky.

Čtení s 1.třídou - pokračování

Čtení s 1.třídou - pokračování

Již po třetí šli deváťáci číst našim prvňáčkům pohádky. Tentokráte ale navštívili i druhou první třídu. Zde četli a také rozdali žáčkům kreslené záložky do knížek. Dětem se čtení moc líbí a doufáme, že jim to pomůže i v jejich začátcích čtení.

Besedy v rámci primární prevence 2021/22

Besedy v rámci primární prevence 2021/22

V loňském školním roce se nemohly uskutečnit žádné besedy v rámci primární prevence, protože probíhala distanční výuka, v letošním školním roce se nám v říjnu podařilo uskutečnit všechny plánované besedy s panem Ludvíkem Hanákem. Podle ohlasů nejen žáků, ale i vyučujících, kteří také byli na besedách, se témata a způsob podání dětem všem velmi líbil. Pan Hanák dětem náročná témata přiblížil zajímavou poutavou formou, což se dětem líbilo a získal si jejich pozornost. Doufáme, že spolupráce bude pokračovat i v příštím školním roce.

Švestková alej 3.A

Švestková alej 3.A

Úbytek stromů, řádění kůrovce a permanentní těžba – to vše stálo u zrodu myšlenky „Mohu nějak pomoci, můžu pro přírodu něco udělat?“ A protože se ta myšlenka nenarodila v hlavě dospěláků, ale dětí ze 3. třídy, byl by hřích ji nepodpořit. Vědomí, že svým vlastním přičiněním mohu něco změnit, je neuvěřitelnou výchovnou devizou. Díky neúnavné snaze pana Salače se myšlenka změnila v projekt a projekt v dílo. Dne 26.10. jsme se sešli na již téměř zapomenuté cestě směrem od hřbitova k lesu v počtu 37 lidí plus nějaká drobotina plus jeden pes a pustili se do obnovy švestkové aleje. Bylo zapotřebí vyhloubit jámy pro stromky, odkornit kůly, stromy zasadit, natlouct kolem kůly a následně je sešroubovat, stromky obehnat pletivem a zasypat štěpkou. Nic snadného. Několik hodin namáhavé práce. Všichni se u toho pěkně zapotili. Výsledek ale stojí za to. Jeden stromek vedle druhého. Přejeme jim příznivé počasí, málo vichrů a nenechavých srnek…..a za deset let si u nich ťukneme slivovicí z první úrody. To už budou moci všichni, kdo sázeli, neboť budou plnoletí 

Na závěr se sluší jmenovitě poděkovat. Děkujeme za iniciativu pana Salače (kdyby nebylo jeho, zůstane myšlenka myšlenkou), panu Klofáčovi a paní Klofáčové za technickou pomoc při výsadbě, panu Dibelkovi za ošetření stromků a odbornou podporu, panu Gallovi za opatření sazenic a zapůjčení nářadí, kolegům ze školy panu Doležalovi a paní Vébrové za zdatné ruce a následně všem našim pracantům – Natálce s babičkou, Vaškovi s Kačkou, Martince, Mílovi, Martinovi, Káje s maminkou a Esterkou, Honzíkovi Z. s maminkou a Maruškou, Agátce s Marečkem, Sebíkem a tatínkem, Ondrovi s Máťou a maminkou, Terezce s maminkou a dědečkem, Viktorovi s Olíkem, Dádovi s Verunkou maminkou i s tatínkem a mému muži Martinovi.

PS: Za sebe mohu říci, že to byla akce velmi povedená. Byla nám sice zima na ruce, ale u srdce nás hřálo. Snad se nám povede na jaře pokračovat a s pomocí pana Doležala i zapojit do této ekologické aktivity i další žáky ze starších ročníků.

D.K.

Výlet do Rumburka 3.A

Výlet do Rumburka 3.A

V pondělí 25.10. v první den ředitelského volna jsme si udělali výlet do Rumburka. Vyšlapali jsme na Strážný kopec, kde jsme si prošli naši již pátou křížovou cestu, obdivovali 300 let starý jasan a následně seběhli po modré značce do centra…ke sladkému cíli naší cesty. Cukrárna Venezia. Tady již byli na nás připraveni. Stoly jsme měli poskládané jak na svatbu. Během následující hodiny jsme se občerstvovali a občerstvovali, dokud nedošly finance. Následný pochod na vlak se nesl ve znamení častých odpočinků a namáhavého funění. Ve vlaku, v teplíčku, se očička zavírala, stačily by ještě 2 zastávky navíc a šlo by se do hajan. …tak příště do Fukova.

Zájmový kroužek mladých výtvarníků zahájil svoji činnost

Zájmový kroužek mladých výtvarníků zahájil svoji činnost

První setkání uměleckého kroužku. Pod vedením paní Malé a pana Zacha se děti seznamovaly s technikou malby pastelem. Děti překvapily talentem a trpělivostí.

Literární soutěž na 1.stupni

Literární soutěž na 1.stupni

Soutěž probíhala celý týden a zapojilo se celkem 84 žáků. Naši prvňáčci určovali dle obrázků pohádky. Ostatní dle úryvků knihy. Každá třída měla své vítěze a v hodnocení tříd vyhráli jednoznačně čtvrťáci. Za 1. stupeň M. Vébrová

Deváťáci na návštěvě v1.B

Deváťáci na návštěvě v1.B

Dnešní den si budou určitě žáci 1.B dlouho pamatovat. Přišli je totiž navštívit žáci deváté třídy, aby jim přečetli pohádku. Všichni bedlivě poslouchali, aby pak dokázali správně odpovědět na otázky. Jako památku na dnešní den obdrželi záložku s postavičkami z pohádek a večerníčků, kterou vyrobili sami deváťáci. Děkujeme za návštěvu a těšíme se na další čtení. 
Třeťáci v knihovně

Třeťáci v knihovně

Ve třetí třídě jsou již mnozí z nás obstojnými čtenáři. A kde že najít to správné místo k rozvoji čtenářského nadšení? Tím nejpovolanějším místem, které je zasvěcené knihám, je místní KNIHOVNA. Knihovnu jsme s radostí navštívili již dvakrát a máme v plánu v této bezvadné činnosti nadále pokračovat. Genius loci je zde mimořádný.

Archiv: