Tagy
Tagy:
Den mateřského jazyka

Den mateřského jazyka

21. února si připomínáme mezinárodní den mateřského jazyka. Tento svátek vyhlásilo v roce 1999 UNESCO na oslavu zhruba 6 000 jazyků, jimiž se ve světě mluví. Jazyk slouží jednak ke komunikaci, ale také je důležitým prostředkem k vyjádření kultury a identity. Mezinárodní den mateřského jazyka má přispět ke zvýšení povědomí mezi lidmi o významu jazyků jako součásti společného dědictví lidstva. Cílem je chránit jazykovou různorodost světa a snažit se zamezit zániku malých jazyků

3. kolo DUHY ve Varnsdorfu bruslení

3. kolo DUHY ve Varnsdorfu bruslení

3. kolo Duhy se opět konalo na zimním stadionu a pořádala jej ZŠ ve Varnsdorfu Seifertova. Vybrat žáky, kteří by uměli bruslit, byl jako vždy velmi obtížné, protože děti z naší školy nemají možnost kde bruslit – pouze někteří.

Recitační soutěž – školní kolo

Recitační soutěž – školní kolo

Ve středu 5. února 2020 proběhlo školní kolo recitační soutěže. Tentokrát se přihlásilo 10 statečných soutěžících. Každý si doma připravil básničku dle svého výběru a pak ji před porotou a ostatními soutěžícími zarecitoval. Mezi soutěžícími byli tentokrát i 4 chlapci.

ŠK 1.pololetí – vyhodnocení florbalu a rychlé vybíjené

Ve čtvrtek 30. ledna 2020 skončilo první pololetí a tak jsme v tělocvičně ráno vyhodnotili soutěž střelců ve florbale a rychlé vybíjené za 1. pololetí tohoto školního roku. Všichni se snažili dosáhnout co největšího počtu bodů, ale zvítězit může jen jeden. Jak to dopadlo, kolik kdo získal bodů, to si můžete přečíst v tabulce.

Olympiáda z Anglického jazyka

Olympiáda z Anglického jazyka

Stejně jako v předchozích letech proběhla 20. 1. 2020 na naší škole olympiáda z anglického jazyka, které se zúčastnilo celkem 22 žáků.

Pohled do minulosti

V přízemí na chodbě naší školy si žáci mohou prohlédnout nástěnky, které jsou věnované fotografiím obyvatel ze Šluknovského výběžku a dále jsou zde ukázky kreseb žáků ze začátku 20. století – přesně z roku 1911 – 1912.

Vánoční den otevřených dveří 2019

Vánoční den otevřených dveří 2019

Ve čtvrtek 19. prosince 2019 proběhl tradičně na naší škole Den otevřených dveří.

Fotosoutěž - vyhodnocení

Fotosoutěž - vyhodnocení

V letošním školním roce jsme vyhlásili fotosoutěž na téma ZVÍŘATA. Soutěžící mohli fotit všechna zvířata, co je zaujala. Každého zaujalo něco jiného, ale nejčastěji se na fotografiích objevovaly domácí mazlíčkové.

Procházka vánoční Prahou

Procházka vánoční Prahou

Tak jako každý rok, tak i letos jsme se sedmými ročníky vyrazili do vánoční Prahy. Počasí nám přálo, svítilo sluníčko a bylo docela teplo.

 

Den otevřených dveří se bude konat 19.12. od 15:30 do 17:00 v budově II. stupně

15:30 - ŽIVÝ BETLÉM v tělocvičně
16:00 - V tělocvičně zpívání dětí z I. stupně + překvapení učitelů
16:30 - Koncert ZUŠ ve druhém patře

Projektový den

Projektový den

V pátek 18. října proběhl na naší škole projektový den, při kterém každá třída měla za úkol výtvarně zpracovat z odpadového a přírodního materiálu zvíře. Naše třída měla motýla – perleťovce velkého.

Druhé kolo DUHY v Rumburku

Druhé kolo DUHY v Rumburku

Ve čtvrtek 17. října se v Rumburku uskutečnilo 2. kolo letošního ročníku soutěže DUHA a bylo zaměřeno na počítače.

Návštěva knihovny ve Velkém Šenově

Návštěva knihovny ve Velkém Šenově

V rámci českého jazyka a Evropského dne jazyků jsme se 6. a 7. ročníkem navštívili knihovnu ve Velkém Šenově.

DUHA V BAZÉNU - 1. KOLO 2019

DUHA V BAZÉNU - 1. KOLO 2019

Ve čtvrtek 26. září 2019 začala letošní Duha prvním kolem tradičně v bazénu v Rumburku. Přijeli jsme na čas, takže moc času na rozplavbu nebylo.

Evropský den jazyků

Evropský den jazyků

V rámci českého jazyka jsme si 26. září 2019 připomněli Evropský den jazyků. Děti vypracovávaly projekty s různým zaměřením.

Archiv: