Upozornění

Upozornění

VÝLET ZA ODMĚNU

VÝLET ZA ODMĚNU

Hlavní cenou Duhového víceboje pro rok 2021/22 byl výlet do bazénu v Rumburku. Děti ze 3.A si svou cenu vybraly a užily si prima dopoledne. M. Vébrová

STARTUJEME PO PRÁZDNINÁCH

STARTUJEME PO PRÁZDNINÁCH

Na začátku školního roku se děti z 1. stupně sešly venku a společně přivítaly nový školní rok. Při této příležitosti si protáhly svá těla a nastartovaly své hlavičky na pěti stanovištích. M. V.

Veselá věda

Veselá věda

Veselá věda - KROUŽEK VĚDECKÝCH POKUSŮ, který děti baví a zároveň chytře vzdělává, podporuje přirozenou zvídavost a touhu po bádání. Přibližuje dětem vědu hravou formou a je plný zábavných pokusů z chemie, biologie a fyziky. Je určen pro děti z 1.stupně ZŠ. Letos zahájíme v týdnu od 3. října 1x týdně, 60 minut, 14 lekcí/pololetí. Každé pondělí od 15 hodin se na všechny badatele těší Monika Vébrová. Přihlášky a více informací na: www.veselaveda.cz

Organizační informace

Zde jsou potřebné informace na začátek školního roku.

Divadelní představení "DĚDIS" 1. stupně - Kocour v botách

Absolventské práce 2022

Absolventské práce 2022

S blížícím se koncem školního roku mají žáci 9. ročníku "milou" povinnost obhájit své závěrečné práce. Všichni zúčastnění se toho zhostili na jedničku.

Atletická olympiáda dětí svazku obcí SEVER 2022

Atletická olympiáda dětí svazku obcí SEVER 2022

V pátek 24.6. hostil rumburský stadion atletickou olympiádu dětí. Celkem se účastnilo 11 obcí. Z naší školy bylo vybráno několik dětí, které reprezentovaly obec Velký Šenov. S velkou energií a nadšením nastoupily do závodů a výsledkem bylo 4. místo.
 
 
 
Výlet za odměnu

Výlet za odměnu

Ve středu 22. června 2022 jsme se vydali na výlet za odměnu.  Na tento výlet bylo z každé třídy vybráno po třech žácích, kteří za školní rok byli nejaktivnější v rámci aktivit a soutěží pořádaných mimo vyučování. Skupinka byla tedy různorodá a čítala žáky od 6. do 9. ročníku.

Závěr školního roku

Závěr školního roku

 

1. stupeň

Pondělí – středa – 4 vyučovací hodiny s třídním učitelem

Čtvrtek – 1 vyučovací hodina – Vysvědčení

 

2. stupeň

Pondělí – středa – 5 vyučovacích hodin s třídním učitelem

Čtvrtek – 1 vyučovací hodina – Vysvědčení

Turnaj ve vybíjené 4.třída, 5.A a 5.B

Turnaj ve vybíjené 4.třída, 5.A a 5.B

23.6. jsme si užili krásné sportovní dopoledne, na které jsme se všichni těšili. Nechyběla rozcvička, trénink, dolaďování bojové strategie družstev ani losování prvních soupeřů. Jednotlivé zápasy byly hodně vyrovnané. Emoce jen tryskaly, hráči vydávali ze sebe to nejlepší, zkrátka úžasný zážitek.

Třídní výlet 1.B - Děčín

Třídní výlet 1.B - Děčín

Ve čtvrtek 23.6. se žáci 1.B vypravili na dlouho očekávaný školní výlet do Děčína. Navštívili jsme Hopsárium,
kde se všichni dostatečně vyřádili a unavili. Po malém občerstvení jsme pokračovali do samostatné expozice děčínské zoologické zahrady zvané Rajské ostrovy. Zde jsme se seznámili s faunou i flórou vybraných světových oblastí. Před odjezdem domů jsme se osvěžili výbornou točenou zmrzlinou. Výlet se nám velmi líbil, počasí nám přálo, domů jsme se vrátili sice unaveni, ale plni nových zážitků.
Třídní výlet 9.A

Třídní výlet 9.A

Hned v úterý po výletu za odměnu jsme se vydali na další školní třídní výlet. Naším cílem byla jízda vlakem, dobré jídlo a hlavně si užít poukaz na Laser game. Tento poukaz věnovala třídě Lucka s Milanem, kteří jej vyhráli na soutěži Prezentiáda. Děkujeme!!!!

Třídní výlet 9. B

Třídní výlet 9. B

Naším posledním společným výletem byl Paintball v Království, vyrazili jsme v úterý 16. 6. 2022. Do místa jsme dojeli autobusem, vyslechli jsme si bezpečnostní pokyny, prošli místo střelby, počkali pár minutek, než přestane pršet a pak už jen stříleli, odpočívali a baštili grilované masíčko????????

Výlet za odměnu – 9.A

Výlet za odměnu – 9.A

V rámci celoroční soutěže mezi třídami jsme se umístili na 1. místě a za odměnu jsme jeli na výlet do Rumburku si zahrát bowling. Měli jsme obrovskou radost z našeho vítězství a odměnu jsme si náležitě užili. Hrála tři družstva, která mezi sebou soutěžila.

Turisticko-branný kurz 8.ročníků (2021/2022)

Turisticko-branný kurz 8.ročníků (2021/2022)

Žáci osmého ročníku se v letošním školním roce opět po dvouleté přestávce (distanční výuka) zúčastnili turistického kurzu. Před zahájením kurzu byli žáci poučeni o bezpečném chování a byli seznámeni s plánem kurzu. První den kurzu byli žáci rozděleni do tří družstev a každý den absolvovalo družstvo jinou činnost. Náplní kurzu bylo:

1)turistika

V rámci turistiky jsme absolvovali tři různé trasy v našem regionu. Každá z tras měřila přibližně 12 km. V turistické části prokázali všichni žáci svou dobrou fyzickou zdatnost a bez potíží a bez zranění jsme zvládli projít níže popsané trasy. Kromě spousty přírodních krás mohli žáci shlédnout na trase i různé turistické a kulturní zajímavosti.

1.trasa (úterý): Velký Šenov, Ludvíkovičky, kamenolom Lipová, soukromé letiště Lipová, kaple sv. Jáchyma s vyhlídkou a křížovou cestou, osada Liščí, lipovský zámek, zámecký rybník v Lipové.

2.trasa (středa): Karlínský rybník v Horní Poustevně, pila Horní Poustevna (dřevozpracující průmysl), kopec Poustevník (Špičák) s vyhlídkou, kozí farma Nová Víska, obec Lobendava, křížová cesta na Anenském vrchu, zámecký rybník v Lipové.

3.trasa (čtvrtek): Dolní Mikulášovice, kopec Tanečnice s rozhlednou, osada Tomášov, náměstí Mikulášovice – nožířské muzeum, osada Salmov, Salmovský rybník, Černý rybník.

2)cyklistika

1.trasa : Velký Šenov, Zelený kříž, prameny Mandavy, Valdek, Karlovo údolí, Šluknov, Nové Hraběcí, Lipová, Velký Šenov. V celkové délce 34 km.

Cíl: používání turistických značek, zeměpisné a dějepisné informace o regionu, přiměřená fyzická zátěž, tolerance a pomoc slabším spolužákům.

Závěr: cíl byl splněn, jedno drobné zranění-odřené koleno, vzorné chování účastníků.

3)branné činnosti, zdravověda, dopravní výchova, ochrana člověka za mimořádných událostí

V rámci tohoto kurzu měli žáci jeden den stanoviště, kde probírali tato témata.

IZS – jeho složky

Evakuační zavazadlo

Dopraví značky, křižovatky

Vybavení kola

Poskytování první pomoci – resuscitace, zlomeniny, krvácení, bezvědomí, klíště, popáleniny

Střelba ze vzduchovky  

 

Výlet 4.A do Krásné Lípy

Výlet 4.A do Krásné Lípy

V úterý 14.6. jsme se vypravili do čokoládovny Mana v Krásné Lípě. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí o výrobě čokoládových pralinek a vyrobili jsme si svoje 3 čokoládové medaile, které jsme vlastnoručně zabalili do dárkových balíčků. U rybníka, který se jmenuje Cimrák, jsme si užili atrakce na dětském hřišti. Největší úspěch měl tobogán a lanová věž. Na náměstí jsme obdivovali plastiky čtyř živlů a fontánku. Naší pozornosti neunikl ani kebab a zmrzlina. Takto získané kalorie jsme vyběhali na hřišti u nádraží. Zahráli jsme si košíkovou, fotbal a využili jsme prolézačky k procvičení obratnosti a k posilování. Odpolední vláček nás pak trošičku unavené, ale se spoustou zážitků, dovezl zpátky domů. ???? I.P.
 
 
 
Archiv: