Z historie základní školy ve Velkém Šenově

První zprávy jsou zaznamenány z roku 1600. První škola byla farní a měla jen jednu tmavou školní místnost. Další školní budova byla postavena v roce 1768 na místě pozdější radnice č. 323.V roce 1807 byla pro Dolní Šenov postavena vedlejší škola pro tzv. „stovková čísla“, to je pro domy č. 170-270 na které vyučovali výpomocní učitelé farní školy. Existovala až do r. 1860.Zajímavé je, že každé dítě platilo školné ve výši šesti feniků měsíčně.

Z historie základní školy ve Velkém Šenově

V roce 1817 obdržela škola nadaci ve výši 1700 zlatých od paní Magdalény Römischové, tato nadace byla roku 1820 přeměněna na chudinský fond. Podle berního přiznání z roku 1856 měla škola 348 žáků platících školné ve výši 2,5 krejcaru říšské měny. Dětí přibývalo,a proto byla druhá třída farní školy  otevřena již v roce 1860 a  v roce 1870 dokonce  třetí třída. V roce 1881  je zbudována škola čtyřtřídní. Za deset let bylo nutno pro velký počet dětí rozdělit na chlapeckou a dívčí a přistavět další tři třídy nákladem 50 000 zlatých.

 V r. 1871 byla znovu zařízena pro 120 dětí , r. 1878 se osamostatnila a s otevřením „národní školy“v domě č.p. 387 byla r. 1882. Jejím posledním ředitelem byl Stefan Grumbach .

Po roce 1882 navštěvovaly Šenovské děti nějaký čas školu v Mikulášovicích a od r. 1893 školu v Lipové.

Místní školská rada v obci se poté 19.července 1905 rozhodla pro zřízení „Občanské školy“. Okresní školská rada ve Šluknově se 20.listopadu 1905 vyslovila pro dvě „občanské školy“, a to oddělené budovy pro chlapce a dívky. Výnosem zemské školské rady ze 13.července 1906 bylo povoleno zahájení s 21.srpnem 1906, to se však  uskutečnilo až 16.září 1906.Ředitelství bylo v domě č.317,dva učitelské pokoje byly v budově „Národní školy“ a od r. 1907 byly zřízeny další dva učitelské pokoje v domě č.380 (tj. u Franze Strobacha)

6.září 1908 se konalo slavnostní otevření:,,Chlapecké a dívčí občanské školy“-se zvláštním povolením císaře Franze Josefa I.

Zahájení školního roku v šesti třídách pak následovalo 16. září 1908.Provoz v nové tělocvičně byl zahájen 25.října 1908. Finančním darem 5000,- Kč (jako nájemné předem) získal Německý tělovýchovný spolek  povolení k využívání tělocvičny. V dubnu 1909 byla vedle tělocvičny založena školní zahrada a v suterénu školy zřízena školní jídelna.

Nařízením úřadu musel být 11.července 1919 odstraněn nápis „Občanská škola císaře Franze Josefa I.“stejně tak jako cenná pestrobarevná skleněná výplň oken, připomínající císaře (ve vchodu).

Období 1928 – 1945

 • Školní rok 1928 -1929 navštěvovalo školu 162 chlapců a 155 dívek
 • Školní rok 1929 – 1930 navštěvovalo školu 179 chlapců a 176 dívek
 • Školní rok 1930 – 1931 navštěvovalo školu 181 chlapců a 190 dívek
 • Školní rok 1932 – 1933 navštěvovalo školu 170 chlapců a 166 dívek
 • Školní rok 1933 – 1934 navštěvovalo školu 160 chlapců a 151 dívek
 • Školní rok 1934 – 1935 navštěvovalo školu 146 chlapců a 142 dívek
 • Školní rok 1935 – 1936 navštěvovalo školu 150 chlapců a 150 dívek
 • Školní rok 1936 – 1937 navštěvovalo školu 139 chlapců a 149 dívek
 • Školní rok 1937 – 1938 navštěvovalo školu 140 chlapců a 153 dívek
 • Školní rok 1938 – 1939 navštěvovalo školu 167 chlapců a 128 dívek
 • Školní rok 1939 – 1940 navštěvovalo školu 142 chlapců a 151 dívek
 • Školní rok 1940 – 1941 navštěvovalo školu 157 chlapců a 166 dívek
 • Školní rok 1941 – 1942 navštěvovalo školu 167 chlapců a 174 dívek
 • Školní rok 1942 – 1943 navštěvovalo školu 357 žáků
 • Školní rok 1943 – 1944 navštěvovalo školu 186 chlapců a 191 dívek
 • Školní rok 1944 – 1945 navštěvovalo školu 200 chlapců a 196 dívek

Vzhledem k tomu, že celý učitelský sbor do roku 1945 byl německé národnosti dostali učitelé 30. května 1945 příkaz, aby do 24 hodin opustili území republiky včetně rodinných příslušníků.

Nový školní rok 1945 – 1946 byl zahájen zápisem 20. srpna, kdy se dostavilo do školy 41 žáků do obecní školy a 29 žáků do měšťanské školy.

Školní rok byl zahájen 3. září slavností před budovou školy. Žáci školy pak složili slavnostní slib:

„My, první děti české školy ve Velkém Šenově slibujeme, že chceme všemi svými silami se snažiti a pracovati pro český národ a Československou republiku, že nechceme nikdy připustiti, aby tato půda padla opět do rukou cizáků. Slavnostně slibujeme, že za ni se vždy pevně postavíme  až  dorosteme, ať v továrně, rodině, dílně, úřadě, na poli, ve škole, nebo se zbraní na hranicích“.

K zahájení dne 3. září se dostavilo 76 žáků do obecné školy a 70 do měšťanské školy. Počet žáků neustále vzrůstal. Koncem 1. pololetí bylo na obecné škole 129 žáků a na měšťanské škole 119 žáků. Mateřská škola byla otevřena 1. února 1946 a byla umístěna v budově měšťanské školy.

Další údaje z historie až do současnosti jsou uvedeny v kronice školy.