Informace ze školní jídelny

jídelníček v PDF ke staženíjídelníček ke stažení
ve formátu PDF

Jídelníček od 17.06.2024 do 21.06.2024


najdete nás na Facebooku

Stravné

Stravné na další měsíc je vždy placeno poslední dva pracovní dny v měsíci předcházejícím a každé pondělí.

PONDĚLÍ - 13:00 - 14:30

POSLEDNÍ DVA PRACOVNÍ DNY

1. DEN 11:00 - 15:30

2. DEN 12:00 - 15:00

Nezaplacené obědy nebudou vydávány.

 

Stravenky

Každý strávník předkládá stravenku. Bez stravenky nebude oběd vydán.

Odhlášení oběda

Obědy je nutné odhlásit den předem nebo do 7.00 hod. téhož dne. Peníze za odhlášený oběd budou vráceny při placení na následující měsíc.

Donáška stravy

Školní stravování je upraveno vyhláškou č. 107/2005 o školním stravování, která nabývá účinnosti dnem 8.3.2005.
První den nemoci lze vydat oběd domů viz § 4 odst. 9) vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování, avšak po dobu nemoci nebo nepřítomnosti žáka ve škole nelze vydávat stravu domů neboť podle školského zákona č. 561/2004 Sb., §122 odst. 2) ……má dítě nárok na školní stravování pouze po dobu pobytu ve škole.
Strávníci konzumují jídla podávaná v rámci školního stravování ve školní jídelně viz § 2 odst. 7) vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování.
Pokud mají rodiče zájem o stravování dětí i v době nepřítomnosti dítěte ve škole (nemoc….) mohou odebírat oběd za plnou cenu.

Ceny 1 obědu ve ŠJ:

POZOR NOVÉ CENY PLATNÉ OD 1. 9. 2022

strávníci 7 -10 let 27 Kč   32 Kč
strávníci 11 -14 30 Kč   35 Kč
strávníci 15 let a více 33 Kč   38 Kč

Pro rozdělení do věkových skupin platí vždy začátek školního roku od 1. září a konec 31. srpna tj. podle školského zákona celý školní rok. (viz. Vyhláška 107/2005 S. o školním stravování příloha č. 2 - rozdělení do věkových skupin) tzn., že se žáci zařazují do věkových skupind podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce.

Důležitá upozornění týkající se provozu školní jídelny:

Školní jídelna nabízí i obědy pro cizí strávníky, a to v ceně 60 Kč za jeden odebraný oběd. (Od 1. 9. 2022 - 80 Kč)

Pokud žáci zapomenou nebo ztratí stravenku, mají možnost si vyzvednout v kanceláři ŠJ náhradní.

V případě nemoci či nepřítomnosti, mužete oběd odhlásit na tel. 412 354 003 kancelář vedoucí ŠJ nebo 412 354 009 školní kuchyně.
Oběd lze odhlásit nejpozději do 7:00 ráno toho dne.

V zájmu dobrých vztahů strávníků i personálu školní jídelny Vás prosíme, abyste každou nesrovnalost, nespokojenost i přání oznámili okamžitě na místě kuchařkám nebo v kanceláři jídelny, abychom mohli zjednat neprodleně nápravu. Naším přáním je všestranná spokojenost strávníků.

 

Soubory ke stažení

clanky11589/alergeny_info_pro_rodice.pdf34 kBAlergeny - informace pro rodičeVloženo: 11. 02. 2020, 12:22h
clanky11589/rad_skolni_jidelny-1.9.2020.pdf199 kBAktualizovaný Řád školní jídelny - výňátekVloženo: 12. 10. 2021, 13:54h