Vedení školy

Vedení školy

Mgr. Helena Čápová

ředitelka školy

Mgr. Petr Bydžovský

zástupce ředitele
ICT metodik a koordinátor

Mgr. Antonín Borovka

výchovný poradce
třídní učitel VII.A

Zdeňka Dušková

metodik prevence
práce s Dys žáky
třídní učitelka VIII.A
školní klub

Ing. Jaroslav Doležal

školní koordinátor environmentální výchovy
třídní učitel VI.A