Vedení školy

Vedení školy

Mgr. Helena Čápová

ředitelka školy

Mgr. Petr Bydžovský

zástupce ředitele
ICT metodik a koordinátor

Mgr. Antonín Borovka

výchovný poradce

Zdeňka Dušková

třídní učitelka VII.A
metodik prevence
práce s Dys žáky
školní klub

Ing. Jaroslav Doležal

třídní učitel IX.A
školní koordinátor environmentální výchovy