Tagy
Tagy:
Návštěva knihovny ve Velkém Šenově

Návštěva knihovny ve Velkém Šenově

Všechny ročníky - 7.B, 8.A,B - měly stejný úkol – vytvořit tříčlenná družstva, která obdržela pracovní list a měla vyhledávat knihy, číst v nich, odpovídat na otázky a hlavně šlo o spolupráci všech členů, což byl u některých problém.

Archiv: