Pedagogičtí zaměstnanci

Třídní učitelé

Mgr. Daniela Kučerová

třídní učitelka III.A
práce s Dys žáky

Bc. Hana Kittelová

třídní učitelka V.A

Mgr. Lucie Kučerová

třídní učitelka IX.B

Vychovatelé

Libor Kubíček

školní družina