Pedagogičtí zaměstnanci

Třídní učitelé

Mgr. Ilona Palinkášová

třídní učitelka IV.A
práce s Dys žáky