Pedagogičtí zaměstnanci

Třídní učitelé

Mgr. Ilona Palinkášová

třídní učitelka V.A
práce s Dys žáky

Asistenti pedagoga

Alena Pechová

Anna Provazníková

Vychovatelé

Iva Plíšková

školní družina