Vedení školy

Vedení školy

Zdeňka Dušková

třídní učitelka VI.A
metodik prevence
práce s Dys žáky
školní klub

Ing. Jaroslav Doležal

třídní učitel VIII.A
školní koordinátor environmentální výchovy