Zeměpisná olympiáda 19. 1. 2021

Po prvním nepodařeném pokusu a následně s technickými poruchami se nakonec i letos uskutečnila na naší škole zeměpisná olympiáda. Sice netradičně on-line, ale uskutečnila…

V řádném termínu byli přihlášeni jen 3 žáci, nakonec se olympiády zúčastnili pouze 2. Oba byli z 9. třídy a proto je má pochvala určitě na místě :-)

Na školní kolo měli žáci 60 minut čistého času, po úvodním videu, kde jsme si vysvětlili zadání a hlavně vyzkoušeli, zda vše funguje jak má – byly to nervy ale :-), mohli konečně začít pracovat.

Otázky se týkaly České republiky, regionálního i obecného zeměpisu a já budu doufat, že při vypracování se kluci uchýlili spíše k práci s atlasem než k vyhledávání na internetu :-)

Pořadí školního kola je následující: 1. Patrik Drahotský 29 bodů

                                                            2. Matěj Bareš 26 bodů

Oběma klukům děkuji za účast, za svůj volný čas, který olympiádě věnovali a blahopřeji k umístění a postupu do okresního kola :-)  

                                                                                                                                                                                                       LK.