Sportovní dětský den 1. 6. 2021

Po dlouhém domácím vyučování jsme se rozhodli dětem zpříjemnit jejich sváteční den. Připravili jsme 8 stanovišť, kde plnili úkoly postupně všichni ze třídy, nebo se různě střídali. 

Sportovní akce byla velmi vydařená, dětem se líbila, z hodnocení i chování dětí vyplynulo, že byly spokojenější, když skupinu tvořila celá třída a nebyly pomíchané, jako tomu bylo v minulých letech. Pár momentek z akce je v galerii.