Červnový třídní výlet 6.A

Žáci 6. A se na konci června zúčastnili školního výletu po okolí Velkého Šenova. Náplní výletu byla pěkná kondiční procházka po dlouhé distanční (domácí) výuce se zaměřením na poznávání přírodnin. Během výletu si žáci sami rozdělali oheň a opekli něco dobrého. Dobré počasí i nálada vydržely po celý výlet, který si žáci náramně pochvalovali.