Exkurze Terezín 2023

Dne 28. 3. 2023 se žáci 9. ročníků zúčastnili exkurze do Terezína.

Nejprve absolvovali úvodní přednášku, kde se dozvěděli historii města od jeho vzniku až po konec 2. sv. války. Následovala prohlídka expozice Muzea ghetta, Kolumbária a Magdeburských kasáren. Poté nás čekal přesun do Malé pevnosti, ve které jsme s pomocí průvodce prošli bývalou věznici gestapa. 

Žáci byli obohaceni o mnoho nových informací, které pro ně bylo snazší přijmout, když se nacházeli na konkrétních místech. 

I když to z počátku nevypadalo, i počasí se nám vydařilo.