Výuka v lese „Lesní pedagogika LČR“

Dne 22.5. a 23.5. se žáci 6. a 7. ročníku zúčastnili přednášky z lesní pedagogiky pod odborným vedením pracovníka LČR Rumburk pana Zbyňka Macha. Přednáška probíhala v místním krásném lesním prostředí Liliova rybníku, kde proběhlo několik environmentálně zábavných her zážitkovým způsobem. Takovéto hry vzájemně propojují několik školních předmětů, jako jsou matematika, přírodopis, chemie, fyzika a procvičují klíčové kompetence. Není nic lepšího, než učit o lese přímo v lese. Cílem naším i LČR je vzbuzovat a prohlubovat zájem o les a také zlepšovat vztah k přírodě obecně. Rádi bychom poděkovali panu Machovi za velmi příjemně badatelsky strávený čas.

Napsal: Ing. Jaroslav Doležal