Turistický kurz 8. AB – 2023

Žáci osmého ročníku se v letošním školním roce zúčastnili tradičního turisticko-branného kurzu. Před zahájením kurzu byli všichni žáci poučeni o bezpečném chování a byli seznámeni s plánem kurzu. První den kurzu byli žáci rozděleni do tří družstev a každý den absolvovalo družstvo jinou činnost. Náplní kurzu bylo:

1) turistika

2) cyklistika

3) branné činnosti, zdravověda, dopravní výchova, ochrana člověka za mimořádných událostí apod.

 

Konkrétní činnosti v družstvech probíhaly na základě vypracovaného plánu. S výjimkou dvou žáků (nemoc) zvládli všichni výcvik ve stanoveném rozsahu a splnili dané činnosti. Hodnocení vedoucích jednotlivých družstev:

Turistická část:

V rámci turistiky jsme absolvovali tři různé trasy v našem regionu. Každá z tras měřila přibližně 15 km. V turistické části prokázali všichni žáci svou dobrou fyzickou zdatnost a bez potíží a bez zranění jsme zvládli projít níže popsané trasy. Kromě spousty přírodních krás mohli žáci shlédnout na trase i různé turistické a kulturní zajímavosti.

1.trasa (pondělí): Karlínský rybník v Horní Poustevně, pila Horní Poustevna (dřevozpracující průmysl), kopec Poustevník (Špičák) s vyhlídkou, kozí farma Nová Víska, obec Lobendava, křížová cesta na Anenském vrchu, Vlčí prameny, osada Ludvíkovičky.

2.trasa (středa): Dolní Mikulášovice, kopec Tanečnice s rozhlednou, osada Tomášov, náměstí Mikulášovice – nožířské muzeum, osada Salmov, Salmovský rybník, Černý rybník.

3.trasa (pátek): Velký Šenov, Strážný vrch, osada Ludvíkovičky, kamenolom Lipová, Vlčí prameny, kopec a kaple sv. Jáchym s vyhlídkou a křížovou cestou, lipovský zámek, zámecký rybník v Lipové.

David Goth, Žaneta Kastlová

Cyklistická část:

Trasa: Velký Šenov, Zelený kříž, prameny Mandavy, Valdek, Karlovo údolí, Šluknov, Nové Hraběcí, Lipová, Velký Šenov. V celkové délce 34 km.

Cíl: používání turistických značek, zeměpisné a dějepisné informace o regionu, přiměřená fyzická zátěž, tolerance a pomoc slabším spolužákům.

Závěr: cíl byl splněn, vzorné chování účastníků.

Antonín Borovka, Petr Bydžovský

Branná část:

V rámci tohoto kurzu měli žáci jeden den stanoviště, kde probírala tato témata.

IZS – jeho složky, co kdo dělá – vyhledávali na internetu

Evakuační zavazadlo – co do něj patří

Dopraví značky, křižovatky – formou her a testů (Některé informace žáci vyhledávali na počítači a potom jsme si v praxi ukázali a pověděli, jaké jsou správné odpovědi. Zjistili jsme, že většina nezná základní dopravní značky, u první pomoci to bylo trošku lepší.

Vybavení kola – dokreslovali na papír

Poskytování první pomoci – resuscitace, zlomeniny, krvácení, bezvědomí, klíště, popáleniny

Střelba ze vzduchovky – někteří žáci stříleli poprvé, nejlepší byli Doskočilová Monika a Tonda Záhorka – 7 terčů ze sedmi.. celkově byla děvčata lepší než chlapci.

Proběhla také soutěž v badmintonu – nejlepší dvojice Ondra Sedlák a Klempár Marko – 124 přehozů. Gratulujeme !!!

 Dušková Zdeňka a Iva