Návštěva knihovny ve Velkém Šenově

V úterý 10. října 2023 jsme v rámci českého jazyka – literatury – navštívili knihovnu ve Velkém Šenově. Všechny ročníky  - 7. A,B, a 9.A,B - měly stejný úkol – vytvořit dvoučlenná družstva, která obdržela pracovní list a měla vyhledávat knihy, číst v nich, odpovídat na otázky a hlavně šlo o spolupráci všech členů, což byl u některých problém.

Ukázalo se , že žáci nepřemýšlí, nedokážou hledat souvislosti, neznají abecedu. Problémem byla také spolupráce. Žádné družstvo nezískalo plný počet bodů. Z devátých ročníků bylo nejvíce 25 bodů z 35 možných a ze sedmých ročníků 15 bodů z 18 možných. .

A jaké měli třeba otázky ?

Jak se nazývá příběh, v němž zvířata mají lidské vlastnost.

Jakou pohádku napsal Jan Werich.

Kdo byl přítel Ferdy mravence.

Kdo napsal knihu Babička.

Jakou sbírku napsal K.J. Erben.

Odpovědi byly vyhodnoceny a oznámkovány a myslím si, že máme stále co dohánět a knihovnu brzo opět navštívíme. Několik žáků mělo zájem si zařídit kartu do knihovny a pravidelně ji navštěvovat.

                                                           Dušková Zdeňka