Projektový den „VODA“

Dne 16. 11. 2023 proběhl na naší škole projektový den na téma „VODA“. Žáci byli, rozděleni do deseti skupin. Během projektového dne navštívili v učebnách jednotlivé vyučující s 10ti tématy o vodě. Každý vyučující představil své téma, ke kterému měl připravené edukativní pomůcky.

Témata:

1)     Vodní stopa (virtuální voda)

2)     Rybářství

3)     Vodní elektrárny

4)     Řeky jezera

5)     Koloběh vody

6)     Bažiny

7)     Povodně, záplavy a tsunami

8)     Kapka vody

9)     Zdymadla a plavební komora

10)  Ochutnávka vody

Hodnocení našich žáků:

-        úplně vše se mi líbilo, byl to jeden z nejlepších dnů

-        nevěřili bychom jak velký je rozdíl v chuti vody

-        velmi se nám líbil (kahoot) bažiny a tsunami

-        z projektového dne si odnášíme dobrou náladu, cenné znalosti a zajímavoti

-        pěkný den děkujeme