Děvčata z pokoje 28

V měsíci listopadu se podařilo naší základní škole ve spolupráci se Židovským muzeem v Praze uskutečnit panelovou výstavu Děvčata z pokoje 28.

Výstava vznikla péčí německé novinářky a reportérky Hannelore Brenner-Wonschick, která na základě osobních vzpomínek žen vězněných v mládí v Terezíně vydala v Německu stejnojmennou knihu, doplněnou dochovanými dokumentárními materiály. Panely představují srozumitelným způsobem život několika mladých židovských děvčat z jednoho pokoje v terezínském dětském domově.

Úvod výstavy se věnuje politickým událostem ve 30. letech a reflektuje nástup Adolfa Hitlera k moci, obsazení Rakouska a českého pohraničí, tzv. Křišťálovou noc a vznik Protektorátu Čechy a Morava. Další část je věnována období pronásledování židovského obyvatelstva před deportacemi. Těžiště výstavy spočívá na vykreslení terezínského ghetta a života dětí a mládeže za jeho zdmi. Panely přinášejí informace o dětských domovech a jejich obyvatelích, o jejich každodenním životě, který zahrnoval nejrůznější výchovné, tvůrčí i vzdělávací činnosti. Několik panelů je věnováno také klíčovým událostem souvisejícím s chodem terezínského ghetta, např. návštěvě Mezinárodního výboru Červeného kříže v létě 1944 a především odcházejícím transportům z Terezína na východ, které zásadně poznamenaly tvář celého terezínského společenství. Závěr výstavy seznamuje s poválečnými osudy těch děvčat, která měla to štěstí a dočkala se konce války. Veškerý text na panelech je doplněn komentářem či výpověďmi jednotlivých pamětnic.

Žáci devátých ročníků po seznámení se s obsahem panelů postupně zpracovávali pracovní listy k tomuto tématu.

Tato akce je součástí celoročního projektu Holocaust v předmětech etická výchova a dějepis. Na jaře nás čeká absolvování interaktivní prohlídky ghetta v Terezíně, návštěva Malé pevnosti a v květnu je celý projekt ukončen návštěvou Židovského muzea v Praze a aktivitami pod vedením zkušených lektorů.

Borovka Antonín