Dětský den - 2. stupeň

Na pátek 31. 5. jsme pro děti připravili oslavu jejich svátku. Doposud jsme oslavu Dne dětí pojímali spíše sportovně a proto tak vypadala i stanoviště. Letos jsme si ale řekli, že by to chtělo trochu inovovat a změnili jsme všechna stanoviště krom střelby ze vzduchovky, ta je mezi dětmi vždy velice oblíbená :-) Samozřejmostí zůstal i fotbalový miniturnaj vybraných žáků, letos opět na fotbalovém hřišti v Lipové.

Pro děti bylo připraveno: motání plyšáka na toaletním papíru, házení plyšových krys do pastiček, slickline, hod kroužků na cíl, přenášení míčku pomocí korýtek, lov ryb, navigace "nevidomého" a již zmíněná střelba ze vzduchovky.

Z chování dětí usuzujeme, že změnu stanovišť uvítaly, všeho se zúčastnily s chutní a elánem a také jim patří velká pochvala za skělé chování během celé akce :-) Na posledním stanovišti získaly malou sladkou odměnu.

Vyhodnocení jednotlivců za některá stanoviště a celkové vyhodnocení tříd proběhne na závěrečném ukončení školního roku v kině.

Minikopané se zúčastnilo celkem 35 žáků, kteří byli rozděleni do sedmi družstev a dvou skupin. Z každé skupiny postoupila první dvě družstva do semifinálových a finálových utkání. Celkovým vítězem se stalo družstvo Marka Klempára. Druhé místo obsadilo družstvo Honzy Sádovského a třetí byli svěřenci Nafaela Dos Santos Galena. Všechny zápasy byly odehrány na perfektně upraveném hřišti, kluci si užili hezké dopoledne. Poděkování patří i panu Vargovi za zprostředkování hřiště SK Lipová. Děkujeme!