Výlet 4. třídy -Děčín

V úterý 4.6. se čtvrťáci vydali vlakem do Děčína, aby zde navštívili místní zámek, kde byl pro ně připraven interaktivní prohlídkový program „Poznáváme historii děčínského zámku“. Žákům zábavným způsobem přiblížil život hraběcí rodiny Thunů v 19. století. Během procházky zámeckými komnatami nebyli žáci jen pasivními posluchači, ale sami se zapojovali a plnili různé úkoly. Za splněné úkoly získali nejen zlaťáky, ale také obdrželi listinu od samotného hraběte Františka Antonína potvrzující splnění všech zkoušek a úkolů. Po zakoupení upomínkových předmětů jsme navštívili místní cukrárnu a plni dojmů a nových zážitků jsme se vydali zpět domů.

V.T. a T.M.