1. tř. - multimediální učebnice

K bezplatnému používání se stačí pouze zaregistrovat a kteroukoli MIUč+
pak mohou žáci, rodiče i učitelé zdarma používat 30 dní. Pokud by
uzavření škol trvalo déle, licence prodloužíme do 30. 6. 2020.

Naše nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., žákům, rodičům i učitelům nabízí
*bezplatný přístup* k multimediálním interaktivním učebnicím pro *1. a
2. stupeň základních škol* pro předměty *matematika, český jazyk,
prvouka, vlastivěda, přírodověda, dějepis, zeměpis, přírodopis, chemie,
výchova k občanství i anglický jazyk*. MIUč+ zahrnují – kromě obsahu
totožného s tištěnou učebnicí – více než 10 000 interaktivních cvičení a
množství doplňkového materiálu jako jsou videa, zajímavosti atd.

K bezplatnému používání se stačí pouze zaregistrovat a kteroukoli MIUč+
pak mohou žáci, rodiče i učitelé zdarma používat 30 dní. Pokud by
uzavření škol trvalo déle, licence prodloužíme do 30. 6. 2020.

Všechny MIUč+ lze používat zdarma na www.ucebnice-online.cz
<http://www.ucebnice-online.cz>nebo přes instalovaný program Media
Creator <https://www.nns.cz/download/index.php>.

Bezplatně poskytujeme rovněž *více než 5 000 výukových videí *pro
matematiku v 1. až 5. ročníku *na **www.matyskova-matematika.cz*
<http://www.matyskova-matematika.cz>. Volně přístupná videa obsahují
výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic a lze je využít
i v případě, kdy žáci používají jiné učebnice – probírané učivo je
obdobné. Žáci tak mají možnost učit se matematiku z domova s učitelským
výkladem.

Věříme, že se nám společně s Vámi podaří pomoci co největšímu počtu
žáků, vyučujících i rodičů, a děkujeme za zveřejnění této informace na
Vašich webových stránkách či rozeslání e-mailem na školy pod Vaší správou.

Přejeme hlavně hodně zdraví.

*za nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.*

Bc. Denisa Řeháčková

/asistentka jednatele/

/Učíme interaktivně, procvičujeme hravě./

NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.
Bratislavská 23d
602 00 Brno
IČO: 25501356
DIČ: CZ25501356
Společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 27537.
tel.: 545 222 286, 777 577 739
e-mail: nns@nns.cz <mailto:nns@nns.cz>